Thursday, October 20, 2011

Vinayaka Ninnu Vina

పల్లవి
Vinayaka Ninnu Vina Brochutaku Verevarura Vignaraja
అనుపల్లవి 
Anantha Rakshaka Neeve Kadha Aadharimpa nannu brova radha
చరణం
Sarasiruharu sannutha sarana Satatam Shritajana shankata harana Paramakrupa sakara vara suguna Paalitajana Gopaladasanutha

1 comment: